ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลทางด้านร่างกาย

ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกิจกรรมที่มีการเลือกสรรเป็นสื่อในการเรียนการสอนของรายวิชาพลศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจ ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม ซึ่งกีฬาแฮนด์บอลนี้ก็เป็นกีฬาที่คนไทยได้ให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ง่ายเกิดอันตรายได้น้อย

การเล่นกีฬาแฮนด์บอล sbobet นั้นนอกจากจะได้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินแล้ว การเล่นกีฬาประเภทนี้ยังช่วยส่งเสริมประโยชน์ในด้านร่างกายของตัวผู้เล่นเองด้วย ซึ่งประโยชน์ทางด้านร่างกายต่อการเล่นแฮนด์บอล มีดังต่อไปนี้

 1. ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 2. ช่วยเสริมสร้างให้มีความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว ความมีพลัง
 3. ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทของกล้ามเนื้อกับประมาทการสัมผัสของส่วนต่าง ๆ
 4. ช่วยให้เซลล์ต่าง ๆ ภายในเนื้อเยื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต
 6. ช่วยให้ระบบภายในร่างกายส่วนต่าง ๆ มีการพัฒนาและทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
 7. มีส่วนช่วยเสริมสร้างพลานามัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 8. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นเป็นผู้ที่มีความสง่างามและความสมส่วน
 9. ช่วยให้มีไหวพริบ ปฏิภาณในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 10. ทำให้เกิดเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ
 11. ช่วยให้มีความรู้ในเรื่องของการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกในการรักการออกกำลังกาย

กีฬาแต่ละประเภทล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อตัวของผู้เล่นทั้งสิ้นสโบเบ็ต อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายนั้นมีความแข็งแรง และยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เล่นอีกทางหนึ่งด้วย

 

ประวัติของกีฬาแฮนด์บอล

ข้อมูลของกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่มีความนิยมมากในทางประเทศยุโรปและประเทศอเมริกา จากการที่เป็นกีฬาที่ให้ความสนุกสนานอีกทั้งยังได้มีการดัดแปลงวิธีในการเล่นโดยการอาศัยทักษะความรู้พื้นฐานของกีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล กีฬาแฮนด์บอลจึงได้รับความนิยมกันมาอย่างแพร่หลาย

กีฬาแฮนด์บอลได้เริ่มต้นมาจากการเล่นของประเทศเยอรมนีในราวของปลายศตวรรษที่ 19 โดยครูสอนวิชาพลศึกษาชื่อ ดอนแรด คอช ซึ่งได้มีการดัดแปลงวิธีในการเล่นโดยการอาศัยทักษะพื้นฐานทางด้านการเล่นฟุตบอล และบาสเกตบอล ในระยะเริ่มแรกการเรียกชื่อกีฬาประเภทนี้ก็ได้มีชื่อเรียกกันที่ต่างออกไป เช่น ฮอกกี้มือ โปโลบก เป็นต้น และในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลนี้จะใช้จำนวนผู้เล่นทีมละ 11 คน เหมือนในกีฬาฟุตบอล การพัฒนาของกีฬาแฮนด์บอลนั้นมีมาเป็นลำดับและก็ถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ไม่เพียงแต่ที่จะเป็นการเล่นในยุโรปเท่านั้น แต่ในทางอเมริกาเหนือ แอฟริกา และในส่วนของเอเชียก็ได้มีผู้คนให้ความสนใจของกีฬานี้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 120 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสแกดิเนเวียและในด้านของประเทศแถบยุโรปตะวันออก ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกการเล่นกีฬาแฮนด์บอล แต่ในปัจจุบันนั้นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียก็ได้มีการจัดการแข่งขันและยังได้มีการพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้กีฬาแฮนด์บอลก็ได้มีการพัฒนาวิธีการเล่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย และประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความสนใจในกีฬาแฮนด์บอลไม่น้อยกว่ากีฬาประเภทอื่น ๆ