ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลทางด้านร่างกาย

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกิจกรรมที่มีการเลือกสรรเป็นสื่อในการเรียนการสอนของรายวิชาพลศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทางด้านร่างกาย Continue reading “ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลทางด้านร่างกาย”

ประวัติของกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่มีความนิยมมากในทางประเทศยุโรปและประเทศอเมริกา จากการที่เป็นกีฬาที่ให้ความสนุกสนานอีกทั้งยังได้มีการดัดแปลงวิธีในการเล่น Continue reading “ประวัติของกีฬาแฮนด์บอล”