ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอนก่อนการแข่งขันว่ายน้ำ

ผู้ฝึกสอนก่อนการแข่งขันว่ายน้ำ

ว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ทุกคนรู้จักกันดี เนื่องจากเป้นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด โดยสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ก็เหมาะแก่การว่ายน้ำอย่างมาก แต่สำหรับคนที่มีความสามารถในด้านกีฬาว่ายน้ำก็เป็นนักกีฬา sbobet ได้แข่งขันในหลายๆรายการ

การไปแข่งขันในรายการต่างๆของนักกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถ และมีความถนัดในเรื่องการว่ายน้ำท่าต่างๆได้ แต่การที่นักกีฬามีความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ ต้องควบคู่กับการทำหน้าที่ของผู้ฝึกสอนด้วย ซึ่งหน้าที่ที่ผู้ฝึกสอนต้องทำกับนักกีฬาก่อนการแข่งขันมีดังนี้

  1. ตรวจสอบสภาพร่างกายของนักกีฬา โดยให้ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญตรวจสอบ
  2. สร้างความมั่นใจ เป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขัน ให้นักกีฬามีความมั่นใจในความสามารถที่มี
  3. ช่วยให้นักกีฬาผ่อนคลายความเครียด โดยการพุดคุย ปลอบโยน หรือให้กำลังใจ
  4. ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ผู้ฝึกควรให้นักกีฬาได้พักผ่อนอย่างเต็มที
  5. ก่อนแข่งขัน ผู้ฝึกสอน sbobet ต้องทำการอบอุ่นร่างกายให้กับนักกีฬา เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  6. การพูดปลอบโยน เล่นโยคะ จะช่วยลดความเครียดให้นักกีฬาได้
  7. ก่อนการแข่งขันไม่ควรฝึก หรือพูดมากเกินไปให้นักกีฬาเกิดความสับสน
  8. ความต้องการทางเพศ เป็นสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาทุกคนต้องการ ไม่ควรกีดกั้นในเรื่องนี้มากเกินไป
  9. หลังการแข่งขัน ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร ให้ผู้ฝึกสอน sbobet เป็นกำลังใจ พูดให้นักกีฬารู้สึกดี และให้แก้ไขในครั้งต่อไป

ผู้ฝึกสอนเป็นคนสำคัญที่ช่วยสอนให้นักกีฬา sbo มีทักษะในเรื่องการว่ายน้ำ ที่สำคัญ ยังมีหน้าที่ที่สำคัญก่อนการแข่งขันกับนักกีฬา ดังนั้นใครที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำควรปฏิบัติแบบนี้ต่อนักกีฬาก่อนการแข่งขัน