กีฬากระโดดไกลน่าสนใจอย่างไร

เทคนิคนักกีฬากระโดดไกลระดับโลก

กีฬากระโดดไกล เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ในกีฬากรีฑาประเภทลานซึ่งคาดว่ามีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของเรา ที่ต้องใช้การกระโดดไกล ข้ามแม่น้ำ ข้ามหน้าผา ข้ามหลุม ข้ามบ่อ ในปัจจุบันการกระโดดไกลเป็นการแข่งขัน และบันจุในการเรียนแล้ว เทคนิคการจะทำให้กระโดดได้ไกล ดังนี้ Continue reading “กีฬากระโดดไกลน่าสนใจอย่างไร”