ประเทศไทยกับกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอลกับประเทศไทย

กีฬาแฮนด์บอลเป็นประเภทกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเล่นกันในหมู่ของนักกีฬาและในกลุ่มของวัยรุ่นชายหญิงเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง  ซึ่งกีฬาประเภทนี้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

กีฬาแฮนด์บอลได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 โดยอาจารย์ กอง วิสุธารมย์ อดีตอธิการบดีกรมการพลศึกษา ซึ่งในสมัยนั้นกีฬาแฮนด์บอลยังได้มีการเล่นกันทีมละ 11 คนอยู่ แต่ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีความนอยมที่จะเล่นกันมากกีฬาแฮนด์บอลนั้นจึ้งต้องยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 นายธนิต คงมนต์ ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การยูเนสโกให้ไปศึกษาดูงานพลศึกษาในประเทศเดนมาร์กและในประเทศสวีเดนขณะที่ไปศึกษานั้นก็ได้รับการฝึกสอนวิชาแฮนด์บอลทั้งประเภทที่เล่น 7 คนและ 11 คนเห็นว่ากีฬาแฮนด์บอลนั้นมีประโยชน์มาก และเมื่อได้เดินทางกลับประเทศไทยจึงได้เสนอกีฬาประเภทนี้เข้าไว้ในหลักสูตรพลศึกษาของวิทยาลัยและโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย

กีฬาแฮนด์บอลได้มีความนิยมกันอย่างมามาเป็นลำดับทั้งในส่วนของโรงเรียนประถมและมัธยมต่างก็ได้มีการบรรจุประเภทกีฬานี้เข้าไว้ในหลักสูตรของการเรียนการสอน จึงอาจคาดได้ว่ากีฬาแฮนด์บอลคงจะได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางในอนาคตอันใกล้ไม่น้อยกว่ากีฬาประเภทอื่น ๆ ก็ว่าได้ และคนไทยก็คงที่จะได้รับรู้ถึงประโยชน์และวิธีการเล่น รวมไปถึงกฎ กติกาข้องกำหนดต่าง ๆ ของกีฬาแฮนด์บอล และหันมาสนใจกีฬาประเภทนี้กันมากขึ้น